Tolmačenje

sodni tolmačTolmačenje je ustno prevajanje. Tolmač govorjeno besedo prevaja v drugi jezik ali govorno prevaja v pisna besedila. Tolmač oziroma prevajalec mora imeti dobre sposobnosti jezikovnega izražanja, biti mora komunikativen in se nenehno izpopolnjevati in dodatno izobraževati. Tolmač lahko dela v kongresu, mednarodnih organizacijah, sodeluje pri poslovnih pogovorih, televizijskih prenosih in poročilih.

Tolmač za gluhe osebe tolmači govorni jezik v znakovni jezik. Biti mora polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. Tolmač je vpisan v register tolmačev za znakovni jezik. Pri svojem delu mora upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače. Če je v postopku pred sodiščem gluha oseba ima ta pravico do tolmača za znakovni jezik. Sodni tolmač s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja tolmači pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih procesih.

Za pridobitev statusa sodnega tolmača mora imeti tolmač ustrezno znanje slovenskega jezika, slovensko državljanstvo, ustrezno stopnjo izobrazbe, ter praktične izkušnje. Tolmače določi minister za pravosodje po splošnem upravnem postopku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *