Tag Archives: sodni prevodi

Prevajanje Jezikovna šola

Sodni prevod

Sodne (uradne) prevode izvajajo sodni tolmači, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, in sicer po opravljenem izpitu za sodnega tolmača. Za pridobitev sodno overjenega prevoda je treba priložiti sodnemu tolmaču izvirnik ali overjeno fotokopijo dokumenta. Sodni prevodi (za več informacij kliknite na http://www.multilingual.si/sl/sodni-prevodi) morajo vsebovati žig sodnega tolmača, s katerim tolmač jamči, da je prevod izviren. read more »

Prevajanje Jezikovna šola

Sodni prevodi

sodni-prevodiDanes ni problem prevesti poljubno nezahtevno besedilo v katerikoli jezik ali obratno iz kateregakoli jezika v materin jezik. Problem pa se pojavi, ko potrebujemo prevod kakšnega sodnega besedila. Takrat ni dovolj, da prevedemo kar sami, ampak je potreben sodni prevod.
read more »