Upravljanje stavb

upravljanje stanovanjPri upravniku stanovanjskega objekta smo seveda predvsem v začetku pozorni, če svoje delo opravlja v skladu s predpisi, dogovori in pooblastili. Upravljanje stavb je tako postalo skoraj nuja, kajti medsebojno bi se lastniki verjetno vsi težko strinjali z vsem in izpeljali prav vse tako, da bi bivanje za vse bilo prijetno. Od upravnika stanovanjskega objekta pričakujemo kar nekaj obveznosti, v prvi vrsti želimo, da je vzdrževanje primerno in ustrezno, da je delitev stroškov in vodenja skupnih financ pravilna, da nam poroča o vsemu, kar kot lastnik moramo vedeti in se tiče našega lastništva ter prostora.

Skupnih prostorov v določenem stanovanjskem objektu je lahko več ali manj. Če smo recimo edini lastnik, je upravljanje stavb za nas osebno odveč in bomo za vse poskrbeli sami. Sicer bomo za to najeli upravnika, ki bo skrbel za vse kar je v njegovi pristojnosti in se od njega pričakuje.

Ko nas upravnik prepriča in je upravljanje stavb izpolnilo naša pričakovanja, bomo seveda z upravnikom zadovoljni in mu bomo zaupali. Vedeli bomo, da je zanesljiv in odgovoren, kar je navsezadnje njegova naloga. Njegovo delo, obveznosti in pravice so celo določene z zakonodajo, seveda pa je pomembno tudi, kako se dogovorimo z upravnikom in si čimer se mora strinjati večina lastnikov.

Če je upravljanje stavb oziroma upravnik zamočil oziroma se nenehno dogajajo razne napake in kljub opozorilom ponavljajo, bomo seveda ukrepali. Običajno tako, da sedanje upravljanje stavb menjamo z drugim ponudnikom. S sedanjim prekinemo pogodbo, spoštujemo vse dogovore, izberemo drugega in sklenemo novo pogodbo z njim.

Upravljanje stavb je zagotovo odlična rešitev, da rešimo skupne interese, ki se tičejo skupnih prostorov in vseh lastnikov. Pomembno pa je, da je upravnik nekdo, ki zna dobro komunicirati, pojasniti in obrazložiti ter seveda tudi ustrezno ukrepati in morebiti celo svetovati. Mora biti nekdo, kateremu lahko zaupamo in je njegovo delo korektno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *