Peskanje z granulatom

Z namenom protikorozijske zaščite kot tudi pri zaključnih delih v gradbeništvu se lahko uporablja peskanje z granulatom (peskom). Peskanje se uporablja za obdelavo in čiščenje površine, ki jo obdelujemo. Peskanje je zelo učinkovit, ko moramo obdelovano površino pripraviti za nanos zaščitnih premazov. Več o peskanju si preberite na naslovu https://blasttehnik.si/obdelava-povrsin/peskanje/.

Pri peskanju se uporabljajo zelo razičnih abrazivni mediji. Ločimo jih na tiste za grobo obdelavo površin in na tiste abrazivne medije, ki jih uporabljamo pri finem peskanju. Način obdelave površin pri postopku peskanja s peskalnimi storji je odvisen od granulacije abrazivnih medijev, ki lahko zaradi tega dosegajo zelo različne učinke.

Fino peskanje s sodo
S pomočjo abrazivnega medija, ki se uporablja pri peskanju, se odstranijo korodirane plasti na obdelovalni površini, kot tudi vse površinske nečistoče, barve in druge nezaželene snovi. Ta način priprave kovinskih površin je nujno potreben za protikorozijsko zaščito obdelovalnih objektov pri katerih morajo biti vse površine jeklene konstrukcije protikorozijsko zaščitene. Takšen način peskanja se izvaja v večjih prostorih in z velikimi peskalnimi stroji. S takšnim postopkom se lahko peskajo tudi ogromni objekti kot so ladje in mostovi.

Postopka peskanje s sodo se poslužujejo le redka podjetja. Metoda peskanja s sodo zahteva uporabo drugačnih naprav za peskanje, ki morajo biti prilagojene za tlačno obravnavo. Peskanje s sodo se uporablja za res fino odstranjevanje nečistoč. Soda je med najmanj abrazivnimi mediji, ki se uporabljajo pri peskanju. Tovrstno peskanje se uporablja predvsem pri obdelavi stekla, plastike, kroma. Postopek je primeren tudi za čiščenje občutljivih komponent, za odstranjevanje mastnih in oljnih madežev različnih pogonskih mehanizmov, osi, ležajev, ipd. Kot zanimivost naj omenimo, da se peskanje s sodo lahko uporablja tudi za odstranjevanje nezaželenih grafitov s fasad stanovanjskih zgradb in poslovnih objektov kot tudi z drugih betonskih površin.

Glede na to, da smo v prispevku podrobno obdelali 2 abrazivna medija, naj omenimo, da se pri peskanju zelo pogosto uporabljajo kot abrazivni mediji tudi kremenčev pesek, kovinski ostružki, steklo, soda…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *